Làm thế nào để biết giao dịch đã thành công?

973

Vimo.vn sẽ thông báo trạng thái giao dịch ngay sau khi bạn thực hiện giao dịch. Đồng thời bạn có thể kiểm tra tình trạng giao dịch trong mục “Lịch sử giao dịch” từ màn hình chính để biết chính xác kết quả giao dịch của mình.