Hướng dẫn xác thực tài khoản bằng liên kết tài khoản ngân hàng

944

Để xác thực tài khoản Vimo, bạn cần làm theo các bước sau

  • Bước 1: Từ màn hình chính, lựa chọn “Ví của tôi”
  • Bước 2: Lựa chọn mục “Tài khoản ngân hàng”
  • Bước 3: Lựa chọn phương thức liên kết thẻ
  • Bước 4: Xác thực tài khoản và hoàn tất