Hướng dẫn mua thẻ game

1735
  • Từ menu chính: Chọn “Thẻ game”

  • Bước 1: Chọn nhà phát hành thẻ
   1. Chọn nhà phát hành thẻ
   2. Chọn mệnh giá thẻ
   3. Chọn số lượng thẻ
   Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước thanh toán.
  • Bước 2: Chọn nguồn tiền thanh toán
   Bạn chọn 1 trong các phương thức thanh toán sau:
   – Thanh toán bằng số dư ví VIMO
   – Thanh toán bằng thẻ liên kết
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ ATM
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa/Master
   Điền thông tin theo yêu cầu và xác nhận giao dịch
  • Bước 3: Thành công – Thông tin thẻ được hiển thị trực tiếp trên màn hình thanh toán