Hạn mức thanh toán mỗi giao dịch là bao nhiêu?

1024

Tùy theo loại dịch vụ Quý khách sử dụng, hệ thống sẽ yêu cầu hạn mức thanh toán khác nhau. Trong trường hợp giao dịch vượt quá hạn mức cho phép, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1900 2079 để được hướng dẫn chi tiết.