Công nghệ SSL/TLS là gì?

965

TLS (Transport Layer Security), cùng với SSL (Secure Sockets Layer) là các giao thức mật mã nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu khi di chuyển trong môi trường Internet.

Đây là tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, tạo ra liên kết được mã hóa giữa máy chủ và máy trạm. Phương pháp này cho phép bảo mật và xác thực tính toàn vẹn của các dữ liệu qua các mã xác thực (message authentication code).

Công nghệ mã hóa đường truyền dữ liệu theo chuẩn SSL/TLS của VIMO đã được cấp chứng chỉ của hãng bảo mật quốc tế hàng đầu thế giới GlobalSign.