Có thể mua mã thẻ Game nào?

1335

Đối với dịch vụ mua mã thẻ Game, Vimo đang cung cấp các loại thẻ như:

  1. Zing
  2. Gate
  3. VCoin
  4. Garena