Cách xác thực tài khoản

995

Để xác thực tài khoản Vimo, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính ứng dụng, chọn “Ví của tôi”
  • Bước 2: Chọn thanh tiến độ chứng thực
  • Bước 3: Chọn CMND/Hộ chiếu
  • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, giới tính, giấy chứng thực,