Cách thanh toán tiền nước?

884

Để thanh toán hoá đơn tiền nước, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Nước”
  • Bước 2: Chọn “Nhà cung cấp”
  • Bước 3: Nhập “Mã khách hàng” và chọn “Tiếp tục”
  • Bước 4: Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch