Cách thanh toán tiền điện?

645

Để thực hiện thanh toán hoá đơn tiền điện trên Vimo, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Thanh toán điện”
  • Bước 2: Tìm và lựa chọn nhà cung cấp
  • Bước 3: Nhập “Mã khách hàng” và chọn “Tiếp tục”
  • Bước 4: Chọn nguồn tiền, xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch