Cách nạp tài khoản VETC?

984

Để nạp tiền vào tài khoản VETC, bạn cần làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “Nạp tài khoản giao thông”
  • Bước 2: Tìm nhà cung cấp “Dịch vụ VETC”
  • Bước 3: Nhập số tài khoản/biển số xe
  • Bước 4: Xác nhận thanh toán và hoàn tất