Cách lấy lại mật khẩu

879

Để lấy lại mật khẩu tài khoản Vimo, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Từ màn hình đăng nhập nhấn vào “Quên”?
  • Bước 2: Nhập số điện thoại và bấm “Tiếp tục”
  • Bước 3: Nhập mã xác thực OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn và bấm “Tiếp tục”
  • Bước 4: Điền mật khấu mới 2 lần và nhấn “Cập nhập”