Cách cập nhập phiên bản ứng dụng VIMO mới nhất

739

Từ CH Play (dành cho máy Android) hoặc App Store (dành cho máy IOS) và nhập “Vimo” để tìm ứng dụng Ví Vimo, sau đó chọn “Cập Nhập”.

Lưu ý: bạn có thể vào mục “Cài đặt” trên điện thoại của bạn và chọn chế độ tự động cập nhập ứng dụng khi có phiên bản mới.